Desenio Group
FÖLJ MED IN I VÅR VÄRLD

DESENIO GROUP

EN PLATS FÖR PÅVERKAN, INSPIRATION OCH TILLVÄXT

Desenio har sedan länge haft som mål att dominera marknaden för prisvärd väggkonst online. Vi är idag marknadsledande i Europa, med en ökande närvaro i Nordamerika.
Desenio Group erbjuder våra kunder ett unikt och kurerat sortiment, med omkring 9 000 motiv såväl som ramar och accessoarer, i 35 länder via 44 lokala siter och drar nytta av vår skalbara, datadrivna strategi för både skapandet av konst och kundanskaffning.
Under 2021 ökade gruppens nettoomsättning med 25% till 1,2 miljarder kronor och vi strävar efter att nå våra finansiella mål på medellång sikt om en årlig tillväxt på runt 30%, som potentiellt kan komma att kompletteras med förvärv.
Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och vår aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market, under symbolen DSNO.

DESENIO GROUPS TILLVÄXTSTRATEGI

 

 

 

 

SKALBAR AFFÄRSMODELL