Desenio Group
FÖLJ MED IN I VÅR VÄRLD

DESENIO GROUP

EN PLATS FÖR PÅVERKAN, INSPIRATION OCH TILLVÄXT

Desenio har sedan länge haft som mål att dominera marknaden för prisvärd väggkonst online. Vi är idag marknadsledande i Europa, med en ökande närvaro i Nordamerika.
Desenio Group erbjuder våra kunder ett unikt och kurerat sortiment, med cirka 9 600 motiv såväl som ramar och accessoarer, i 37 länder via 51 lokala webbplatser och drar nytta av vår skalbara, datadrivna strategi för både skapandet av konst och kundanskaffning.
Under 2023 uppgick gruppens nettoomsättning med  till 967 miljoner kronor och vi strävar efter att nå våra finansiella mål på medellång sikt om en årlig tillväxt på runt 30%, som potentiellt kan komma att kompletteras med förvärv.
Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och vår aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market, under symbolen DSNO.

DESENIO GROUPS TILLVÄXTSTRATEGI

 

 

 

 

SKALBAR AFFÄRSMODELL