Desenio Group

Bolagets utfärdade obligation

I december 2020 emitterade Desenio Group AB (publ) en säkerställd obligation på totalt 1 100 miljoner SEK i samband med förvärvet av Poster Store Sverige AB. Obligationen löper med en rörlig ränta på STIBOR 3m +5,5% och förfaller i december 2024. Transaktionskostnaden relaterad till utfärdandet av obligationen uppgick till ca. 35 miljoner SEK och rapporteras som en räntekostnad under obligtionens löptid. Obligationen, som har ett maximalt belopp på 1 800 miljoner SEK, är listad på Frankfurt Stock Exchange Open Market Quotation Board och på Nasdaq Stockholm. Villkoren för obligationen inkluderar begränsningar av utdelningar och upptagande av nya lån. Som säkerhet har koncernen ställt säkerheter, inklusive pantsättning av aktier i dotterbolagen.