Desenio Group

Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Desenio Group har för avsikt att distribuera överskottslikviditet till aktieägarna, med förbehåll för flexibilitet avseende strategiska initiativ, såsom expansion till nya marknader och/eller förvärv, samt övervägande av kapitalstruktur.

Beaktat ovan avser Desenio Group att dela ut 30-50% av årets resultat.