Desenio Group

Ledningsgruppen

Fredrik Palm

VD för bolaget sedan 17 april 2017 och VD för Desenio AB sedan 3 juni 2016.

Född: 1974.

Utbildning: Magisterexamen i Management av tillväxtbolag, Handelshögskolan i Göteborg.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD Lekmer AB, Rum21 AB, Tretti AB. Tidigare ordförande i styrelsen och styrelseledamot i Sleepo AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Beauty Icons AB, och Beauty Icons Holding AB. Styrelseledamot i Brand plus Net Consulting AB och Brand plus Net AB. Styrelsesuppleant i Desenio AB och Poster Store Sverige AB.

Innehav:
Se aktieinnehav för ledningsgruppen.

Kristian Lustin

Ekonomi- och finanschef sedan 7 november 2021.

Född: 1970.

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet..

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD och koncernchef för RNB Retail and Brands, CFO på RNB Retail and Brands, Controller på Modern Times Group MTG, finansdirektör på Munters och auktoriserad revisor på Deloitte.

Övriga pågående uppdrag:

Innehav:
Se aktieinnehav för ledningsgruppen.

Annica Wallin

Executice Creative Director och anställd inom gruppen sedan 5 september 2016.

Född: 1969.

Utbildning: Reklam och Grafisk Design och Design Management Executive, Berghs School of Communication.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare Global Creative Director på Oriflame Cosmetics, Art Director Lead och konsult på Valtech och Art Director på Pacer Communication.

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav:
Se aktieinnehav för ledningsgruppen.

Jimmy Bergstedt

Chief Intelligence Officer sedan 1 september 2015.

Född: 1991.

Utbildning: Webb and multimedia/webmaster  Karlstad Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare utvecklare på Furniturebox.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Fivseo AB och Fivseo Invest AB. Styrelseledamot i J. Bergstedt AB

Innehav:
Se aktieinnehav för ledningsgruppen.

Cecilia Tunberger

Chief People & Culture Officer sedan 24 mars 2021 och sedan 22 juni för Desenio AB.

Född: 1976.

Utbildning: Psykologexamen, Lunds universitet och Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare Partner och Head of Assessment & Development på Michaël Berglund AB och legitimerad psykolog vid Stockholms Läns Landsting.

Övriga pågågående uppdrag:

Innehav:
Se aktieinnehav för ledningsgruppen.