Desenio Group

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Kommande händelser

25 april 2024
Delårsrapport januari – mars 2024,

8 maj 2024
Årsredovisning 2023 publiceras

29 maj 2024
Årsstämma

16 juli 2024
Delårsrapport januari – juni 2024

24 oktober 2024
Delårsrapport januari – september 2024

18 februari 2025
Delårsrapport januari – december 2024

Tidigare händelser

26 oktober 2022
Kvartalsrapport januari – september 2022

15 februari 2023
Bokslutskommuniké januari – december 2022

27 april 2023
Kvartalsrapport januari – mars 2023

4 maj 2023
Årsredovisning 2022

25 maj 2023
Årsstämma, kl 15.00, på Maria Bangata 4A

24 augusti 2023
Kvartalsrapport januari – juni 2023

26 oktober 2023
Kvartalsrapport januari – september 2023

15 februari 2024
Bokslutskommuniké januari – december 2023