Desenio Group

Finansiell kalender

Finansiell kalender

26 oktober 2022
Kvartalsrapport januari – september 2022, Q3 2022

15 februari 2023
Bokslutskommuniké januari – december 2022, Q4 2022

27 april 2023
Kvartalsrapport januari – mars 2023, Q1 2023

4 maj 2023
Årsredovisning 2022

25 maj 2023
Årsstämma, kl 15.00, på Maria Bangata 4A

24 augusti 2023
Kvartalsrapport januari – juni 2023, Q2 2023

26 oktober 2023
Kvartalsrapport januari – september 2023, Q3 2023

15 februari 2024
Bokslutskommuniké januari – december 2023, Q4 2023