Desenio Group

Utestående incitamentsprogram

Utestående incitamentsprogram

Desenio Group har följande utestående incitamentsprogram:

Serie 2021/2025

Årsstämman den 19 februari 2021 godkände styrelsens och majoritetsägares förslag om ett incitamentsprogram för anställda inom Desenio Group och bolagets styrelseledarmöter och beslut om högst 1 500 000 teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Totalt har 1 500 000 teckningsoptioner tecknats och 472 300 teckningsoptioner övertagits eller överlåtits av deltagare. Inga teckningsoptioner under Serie 2021/2025 har tecknats. Påkallandeperioden är 4 juni 2025 till och med 3 september 2025.

Serie 2022/2025

Årsstämman den 12 maj 2022 godkände styrelsens förslag om ett incitamentsprogram för anställda inom Desenio Group och beslutade om emission av högst 1 130 000 teckningsoptioner. Påkallandeperioden är 10 juni 2025 – 10 september 2025 och 1 teckningsoption motsvarar 1 aktie.

Serie 2023/2026

Årsstämman den 25 maj 2023 godkände styrelsens förslag om ett incitamentsprogram för anställda inom Desenio Group och beslutade om emission av högst 1 300 000 teckningsoptioner. Påkallandeperioden är 20 juni 2026 – 20 september 2026 och 1 teckningsoption motsvarar 1 aktie.