Desenio Group

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Desenio Group utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen samt Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm.

Desenio Group tillämpar reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”). Avvikelser mot Kodens regler beskrivs och motiveras i Bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapport 2022